Helikon Ösztöndíjak

A Magyar Helikon Alapítvány (Ontario) 1987-ben jött létre. Egyik célja, hogy támogassa a tanulást/oktatást. Ennek a célnak megfelelõen az Alapítvány a University of Toronto-n ösztöndíjakat létesített, hogy támogassa magyar származású, vagy magyar vonatkozású tanulmányokkal foglalkozó egyetemi hallgatókat. Három állandó ösztöndíj van:

Hungarian Helicon Award - Undergraduate Scholarship at Trinity College, University of Toronto

Ezt az ösztöndíjat oly egyetemi hallgató nyerheti el, aki alapképzõ (“undergraduate”) szinten tanul bármelyik programban vagy “college”-ban a University of Toroto-n, és aki magyar származású, vagy érdeklõdik és aktivan részt vesz a torontói magyar közösség életében, aki legalább két tantárgyat vesz magyarból vagy Magyarországgal kapcsolatos nemzetközi tudományágból. A kiválasztásnál figyelembe veszik az egyetemi hallgató tanulmányi eredményét és anyagi helyzetét. A kérvényt a következõ címre kérjük beadni: Trinity College, The Bursar, 6 Hoskin Avenue, Toronto. Az ösztöndíj összege $3,000-ig.

Hungarian Helicon Foundation Undergraduate Scholarship at Innis College, University of Toronto

Ezt az ösztöndíjat az egyetem bármely “college”-jának hallgatója megkaphatja, aki sikeresen elvégzett legalább 4.0 teljes akadémiai tantárgyat és teljes alapképzõ tanulmányokat folytat. Az ösztöndíj elnyeréséhez elbirálásra kerül az egyetemi hallgató anyagi helyzete, tanulmányi eredménye és egy magyar témájú dolgozata (magyar film, történelem, irodalom, közgazdaságtan, földrajz, szociológia, környezetvédelem, stb.). A kérvényt a következõ címre kérjük beadni: Innis College, The Principal, 2 Sussex Avenue, Toronto. Az ösztöndíj összege: $3,000-ig.

Hungarian Helicon Foundation (Ontario) Graduate Award at the University of Toronto

Ezt az ösztöndíjat az egyetem bármely hallgatója magkaphatja aki vagy a “master’s” vagy a “doctoral” programon tanul és aki tanulmányokat folytat magyar témájú tudományágban, vagy tanul más programban, de felvesz legalább két tantárgyat, mely magyar vagy magyar-vonatkozású nemzetközi tanulmány. A döntésnél elbirálás alá kerül a kérvényezõ tanulmányi eredménye és az anyagi helyzete. A kérvényt a következõ címre kérjük beadni: Hungarian Helicon Graduate Award Selection Committee, School of Graduate Studies, 63 St. George Street, Toronto. Az ösztöndíj összegét meghatározza, hogy mennyi az ösztöndij alap azévi jövedelme.

Az ösztöndíjakról további felvilágosításért kérjük, forduljanak az egyetem fentiekben jelzett egyetemi irodavezetõihez vagy keressék fel Gauder Tamást, a Magyar Helikon Alapítvány elnökét a (416) 922-4844 telefonszámon.