Nyelvvizsga

“Magyar mint idegen nyelv” vizsga: Következő vizsgánkat 2018 január 6-re tervezzük, Toronto St. Elizabeth R.C. Church, 432 Sheppard Ave E, North York, ON M2N 3B7 Jelezze érdeklödését emailen education@heliconsociety.com.

OrigoA Magyar Helikon Társaság, a budapesti Idegennyelvi Továbbképzõ Központtal (ITK) együtt, megrendezi a “magyar mint idegen nyelv“ vizsgát Torontóban. A magyar állam a három magasabb szintet akkreditálja (a négyből), amivel hivatalosan elismeri a vizsgázó magyar nyelvtudását. Aki sikeresen leteszi a vizsgát, hivatalos bizonyítványt kap Magyarországról.

Vizsgaszintek:

Jelenleg négy szinten vizsgáztatunk. Ezeknek az Európa Tanács skálája szerint nemzetközi besorolást is mutatjuk az alábbiakban.

Junior* (szint A2): Ez a vizsga azt méri, hogy a vizsgázó mennyire képes megfelelni a hétköznapi élet legalapvetõbb kommunikációs követelményeinek. Szóbeli vizsga, írásbeli vizsga, vagy a kettõ együttesen. A vizsgázó alsó korhatára 14 év.

Alapfok (szint B1): Ez a vizsga azt méri, hogy a vizsgázó képes-e boldogulni a hétköznapi élet alapvetõ helyzeteiben, és hogy képes-e alapszinten társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani magyar nyelvi közegben. Szóbeli vizsga, írásbeli vizsga, vagy a kettõ együttesen. A vizsgázó alsó korhatára 14 év.

Középfok (szint B2): Ez a vizsga azt méri, hogy a vizsgázó képes-e komplex módon és nyelvileg árnyaltan társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani magyar nyelvi közegben. Szóbeli vizsga, írásbeli vizsga, vagy a kettõ együttesen. A vizsgázó alsó korhatára 14 év.

Felsőfok (szint C1): Ez a vizsga azt méri, hogy a vizsgázó képes-e megközelíteni az anyanyelvi szinten beszélõ nyelvi és kulturális teljesítményét magyar nyelvi közegben. A vizsgázónak árnyalt szókinccsel, gazdag stiláris kifejezõeszközökkel kell rendelkezni, és otthonosan kell mozognia különbözõ nyelvi regiszterekbenSzóbeli vizsga, írásbeli vizsga, vagy a kettõ együttesen. A vizsgázó alsó korhatára 14 év.

B1, B2, C1 = Európa Tanács skálája szerint nemzetközi besorolás.

Bõvebb információ kapható a vizsga szintekrõl és a vizsga lebonyolításáról az ITK honlapján: www.itk.hu kövessék a “magyar mint idegen nyelv” linkeket. Minta vizsga feladatok ezzen a linken találhatók: link.

Miért tegye le a vizsgát?

Sokféle oka lehet annak, amiért valaki óhajtja megszerezni a magyar nyelvtudása hivatalos elismerését. Ezek közül egy párat említenénk:

  • Bizonyítványt kaphat magyar nyelvtudásának szintjérõl – személyi vagy szakmai okokból
  • Feltüntetheti állás kérvényen vagy szakmai önéletrajzon.
  • Ha Magyarországon keres állást, a munkaadó kérhet egy hivatalos igazolást az Ön magyar nyelvtudásának szintjérõl.
  • Ha Magyarországon kíván tanulmányokat folytatni, az oktatási intézmény szükségesnek tarthatja a magyar nyelvtudás szintjének igazolását, bizonyítását.
  • A magyarul tanulóknak ezek a vizsgák tájékoztatást adnak nyelvtudásuk szintjérõl és ösztönzik a további nyelvtanulást.

Vizsgadíjak:

A következő árak csak referenciaként szolgálnak, a vizsgadijakat konfirmálni fogjuk:

Vizsgatipus

Szóbeli

Irásbeli

Komplex (Szóbeli + Irásbeli)

Junior

-

-

$46.00

Alapfok - B1

$55.00

$60.00

$115.00

Középfok - B2

$70.00

$80.00

$150.00

Felsőfok - C1

$75.00

$85.00

$160.00

Hálás köszönetünk az Egyesült Magyar Alapnak, aki az elmult években, és idén is, fedezi a Torontoi Magyar Gimnázium 12. osztály diákjainak a vizsgadíjat.

Beiratkozási Lap:

Érdeklödést jelezze 2017 December 1-re emailen keresztül education@heliconsociety.com.  Beiratkozási lapok (itt) letölthetök.

 

Az Idegennyelvi Továbbképzõ Központ:ITK_logo

2000-ben az Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (ITK) bevezette a "magyar mint idegen nyelv" vizsgarendszert. A budapesti központú intézet országos hálozatot irányít. Az ITK a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szakmai felügyelete alatt álló, szervezetileg önálló intézmény.

Az ITK egyik fontos feladata a magyar nyelvi és kulturális ismeretek korszerũ vizsga-rendszer keretében történõ szabványosított mérése. A magyar állam a három magasabb szintet akkreditálta, és ezzel hivatalosan elismeri a vizsgázó magyar nyelvtudását.

2003 óta, az ITK és a Magyar Helikon Társaság közösen rendezik a nyelvvizsgát Torontóban. 2006 novemberében, a vizsgák lebonyolítására a Magyar Helikon Társaság lett az elsõ és egyetlen akkreditált vizsgahely Észak-Amerikában.

[Rólunk] [Tagság] [Oktatás] [Események] [Helikon Bál] [Kapcsolat]