Nyelvvizsga

“Magyar mint idegen nyelv” vizsga ~ Következő vizsgánkat 2017 január 7-re tervezzük. Jelezze érdeklödését emailen education@heliconsociety.com.

OrigoA Magyar Helikon Társaság, a budapesti Idegennyelvi Továbbképzõ Központtal (ITK) együtt, az Origó “magyar mint idegen nyelv” vizsgát rendezi Torontóban. A magyar állam a három magasabb szintet akkreditál, amivel hivatalosan elismeri a vizsgázó magyar nyelvtudását. A vizsgázó aki sikeresen leteszi a vizsgát egy hivatalos bizonyítványt kap Magyarországról.

Vizsgaszintek:

Jelenleg négy szinten vizsgáztatunk. Ezeknek az Európa Tanács skálája szerint nemzetközi besorolást is mutatjuk az alábbiakban.

Ifju* (szint A2): Ez a vizsga értékeli a jelentkező magyar nyelvű megértését, beszédét, olvasását és írását. Hogy több információt lásson az ifju szintű vizsgáról, kattintson ide.

Belépõ* (szint A2): Ez a vizsga azt méri, hogy a vizsgázó mennyire képes megfelelni a hétköznapi élet legalapvetõbb kommunikációs követelményeinek. Szóbeli vizsga, írásbeli vizsga, vagy a kettõ együttesen. A vizsgázó alsó korhatára 14 év.

Alapfok (szint B1): Ez a vizsga azt méri, hogy a vizsgázó képes-e boldogulni a hétköznapi élet alapvetõ helyzeteiben, és hogy képes-e alapszinten társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani magyar nyelvi közegben. Szóbeli vizsga, írásbeli vizsga, vagy a kettõ együttesen. A vizsgázó alsó korhatára 14 év.

Középfok (szint B2): Ez a vizsga azt méri, hogy a vizsgázó képes-e komplex módon és nyelvileg árnyaltan társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani magyar nyelvi közegben. Szóbeli vizsga, írásbeli vizsga, vagy a kettõ együttesen. A vizsgázó alsó korhatára 14 év.

Felsõfok (szint C1): Ez a vizsga azt méri, hogy a vizsgázó képes-e megközelíteni az anyanyelvi szinten beszélõ nyelvi és kulturális teljesítményét magyar nyelvi közegben. A vizsgázónak árnyalt szókinccsel, gazdag stiláris kifejezõeszközökkel kell rendelkezni, és otthonosan kell mozognia különbözõ nyelvi regiszterekbenSzóbeli vizsga, írásbeli vizsga, vagy a kettõ együttesen. A vizsgázó alsó korhatára 14 év.

A2, B1, B2, C1 = Európa Tanács skálája szerint nemzetközi besorolás.

Kérjük vegyék figyelembe: a Belépõ szintũ vizsga jelenlegi szabályozás szerint nem akkreditálható, de igazi ugródeszkát jelenthet az ITK államilag elismert nyelvvizsgáihoz.

Bõvebb információ kapható a vizsga szintekrõl és a vizsga lebonyolításáról az ITK honlapján: www.itk.hu kövessék a “magyar mint idegen nyelv” linkeket. Minta vizsga feladatok ezzen a linken találhatók: link.

Miért tegye le a vizsgát?

Sokféle oka lehet annak, amiért valaki óhajtja megszerezni a magyar nyelvtudása hivatalos elismerését. Ezek közül egy párat említenénk:

  • Bizonyítványt kaphat magyar nyelvtudásának szintjérõl – személyi vagy szakmai okokból
  • Feltüntetheti állás kérvényen vagy szakmai önéletrajzon.
  • Ha Magyarországon keres állást, a munkaadó kérhet egy hivatalos igazolást az Ön magyar nyelvtudásának szintjérõl.
  • Ha Magyarországon kíván tanulmányokat folytatni, az oktatási intézmény szükségesnek tarthatja a magyar nyelvtudás szintjének igazolását, bizonyítását.
  • A magyarul tanulóknak ezek a vizsgák tájékoztatást adnak nyelvtudásuk szintjérõl és ösztönzik a további nyelvtanulást.

Vizsgadíjak:

A következő árak csak referenciaként szolgálnak, a vizsgadijakat konfirmálni fogjuk:

Vizsgatipus

Szóbeli

Irásbeli

Komplex (Szóbeli + Irásbeli)

Ifju

-

-

$46.00

Belépõ

$35.00

$40.00

$75.00

Alapfok

$55.00

$40.00

$75.00

Középfok

$55.00

$60.00

$115.00

Felsõfok

$70.00

$80.00

$160.00

Hálás köszönetünk az Egyesült Magyar Alapnak, aki az elmult években, és idén is, fedezi a Torontoi Magyar Gimnázium 12. osztály diákjainak a vizsgadíjat.

Beiratkozási Lap:

Érdeklödést jelezze December 1-re emailen keresztüleducation@heliconsociety.com.  Beiratkozási lapok (itt) letölthetök.

 

Az Idegennyelvi Továbbképzõ Központ:ITK_logo

2000-ben az Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (ITK) bevezette a "magyar mint idegen nyelv" vizsgarendszert. A budapesti központú intézet országos hálozatot irányít. Az ITK a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szakmai felügyelete alatt álló, szervezetileg önálló intézmény.

Az ITK egyik fontos feladata a magyar nyelvi és kulturális ismeretek korszerũ vizsga-rendszer keretében történõ szabványosított mérése. A magyar állam a három magasabb szintet akkreditálta, és ezzel hivatalosan elismeri a vizsgázó magyar nyelvtudását.

2003 óta, az ITK és a Magyar Helikon Társaság közösen rendezik a nyelvvizsgát Torontóban. 2006 novemberében, a vizsgák lebonyolítására a Magyar Helikon Társaság lett az elsõ és egyetlen akkreditált vizsgahely Észak-Amerikában.

[Rólunk] [Tagság] [Oktatás] [Események] [Helikon Bál] [Kapcsolat]