Középiskolai program

2022/2023 Oktatási Helyzet

Az oktatás 2022/2023 tanévben minden osztály lesz a St. Elizabeth Roman Catholic Church magyar templomban, 432 Sheppard Ave E, North York, ON M2N 3B7 - a regisztrációs dátumok még meghatározásra várnak, ezért kérjük, nézzen vissza néhány nap múlva a frissítésekért.

Tájékoztatás

Kérjük, olvassa el a Regisztrációs GYIK-ot

További tájékoztatásért vagy ha szeretne adományozni, kérjük küldjenek emailet a következő címre:
education@heliconsociety.com

 

1961-ben a Magyar Helikon Társaság megalakította az iskola bizottságot, mely elõsegítette a Helikon Iskola munkáját. Az iskola magyar nyelvtanitást kínált középiskolásoknak. 1969-ben a Helikon Iskolát elismerte a torontói állami iskolaszék (Toronto Board of Education), és a magyar nyelv tanulásáért a diákok “credit”-et kaptak, azaz hivatalosan elismert és osztályozott tantárgy lett a magyar. Majd 1994-ben a torontói katolikus iskolaszék (Toronto Catholic District School Board) ugyancsak támogatni kezdte a magyar “credit” tanfolyamokat.

Jelenleg 40 diák él azzal a lehetõséggel, hogy tanuljon magyar irodalmat, nyelvtant, történelmet a gimnáziumi programban. Az iskolának fontos szerepe van a magyar nyelv és a magyar örökség iránt érdeklõdõ elsõ-, másod- és harmadgenerációs magyar és más nemzetiségũ diákok oktatásában.

A középiskolai oktatást a torontói katolikus iskolaszék nemzetközi nyelvi program keretén belül mũködik (International Languages Program of the Toronto Catholic District School Board, TCDSB). A diákok elismert osztályzatot (“credit”-et) kapnak, melyet fel tudnak használni az érettségi bizonyítványukhoz. Az iskolába beiratkozhat bármely vallású diák, az is aki nem a katolikus iskola rendszerben tanul. (A tanfolyamot több ontariói iskolaszék elismeri, közöttük állami iskolák (“public schools”) és a magán iskolák.

Bár a gimnáziumi programot a TCDSB iskolaszék adminisztrálja, a Magyar Helikon Társaság fontos szerepet játszik a pénzügyi támogatásával és a tanév folyamán nyújtott segitségével.


Tájékoztatás

További tájékoztatásért vagy ha szeretne adományozni, kérjük küldjenek emailet a következő címre: education@heliconsociety.com


Támogatók:

A 2021/2022-as év támogatóink.

Bethlen Gábor Alap
Bethlen Gábor Alap

Bethlen Gábor Alap